Important thing to consider bago mag-invest!Marami sa'tin gustong gusto mag-save at mag-invest pero bakit hindi pa din natin magawa kahit sobrang dami na ng mga investment programs na available sa paligid? Ano ang problema? Because we often neglect one of the most important things to consider before investing, the CASH INFLOW.