Bakit Lagi Akong Nabebentahan Ng Insurance Plan?Bakit nga ba lagi tayo nabebentahan ng insurance plan? watch this video to answer thi question.